نویسنده = حمید دهقانی
تعداد مقالات: 2
1. "مطالعه احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات (مورد مطالعه؛دانشجویان دانشگاه اصفهان)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

10.22108/srspi.2020.118235.1435

حمید دهقانی؛ حدیقه ابراهیمی


2. تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-72

حمید دهقانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ فاطمه اکبرزاده