نویسنده = سید علی هاشمیان فر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-72

حمید دهقانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ فاطمه اکبرزاده