نویسنده = یاسر رستگار
تعداد مقالات: 2
1. بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 57-74

10.22108/srspi.2020.117130.1407

یاسر رستگار؛ احسان آقابابایی؛ زهرا راسخی


2. تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-34

10.22108/ssoss.2017.85530.0

مصطفی ظهیری نیا؛ یاسر رستگار؛ هدایت الله نیکخواه؛ سمیره بهرامی