نویسنده = علی روحانی
تعداد مقالات: 2
2. کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22108/srspi.2020.120991.1487

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ حامد کیانی‌‌ده‌‌کیانی