کلیدواژه‌ها = یکپارچگی سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2019.113116.1347

وحید گوهری ثابت؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی