کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سازگاری فرهنگی مهاجران، مورد مطالعه: مهاجران آذری شهر رشت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-108

10.22108/ssoss.2019.114006.1336

سعید نوری؛ هدا حلاج زاده؛ معصومه شنوا


2. تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 99-116

داود دعاگویان؛ محمدباقر بهشتی؛ کمال کوهی؛ شمسی محمدنژاد


3. تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هسته­ای بر ساختار کالبدی شهر بوشهر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-100

علی زنگی آبادی؛ محمد جاسم شاهسونی