کلیدواژه‌ها = احساس امنیت
تعداد مقالات: 14
4. بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-40

10.22108/ssoss.2019.115160.1364

اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری


5. فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-90

10.22108/ssoss.2018.100985.1007

سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زاده


7. بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 33-44

10.22108/ssoss.2017.85494.0

سیروس احمدی؛ الهام فرهادی


8. تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 87-104

10.22108/ssoss.2016.20963

لیلا سلطانی؛ حسن بیک محمدی؛ سمیه حیدری


9. الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 69-84

مرضیه رضانژاد؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


10. تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 167-182

هنگامه غضنفری؛ محمدمهدی قاسمی‌کیا


12. بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-20

احمد پوراحمد؛ محمود عیوضلو؛ محبوبه حامد؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی


13. رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 21-38

زهرا طاهری؛ زنده یاد رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده


14. بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-58

سید محسن خلیفه سلطانی؛ فاطمه سادات معینی طباء؛ نسرین قلانی