کلیدواژه‌ها = دینداری
تعداد مقالات: 7
2. مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 69-86

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزده اقدم؛ آرزو موسوی


3. بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-16

سعید سلطانی بهرام؛ آرمان احمدی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


4. تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-72

حمید دهقانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ فاطمه اکبرزاده


5. بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-38

علی اکبر امین بیدختی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی


6. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-40

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ سید معصومه حسینی اخگری


7. بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-20

احمد پوراحمد؛ محمود عیوضلو؛ محبوبه حامد؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی