کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 9
2. بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-40

10.22108/ssoss.2019.115160.1364

اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری


5. بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-34

10.22108/ssoss.2016.20959

جمال محمدی؛ جابر علی زاده؛ حمزه رحیمی؛ علی افشاری پور


7. تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان احساس امنیت در میان جوانان شهر بروجرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 167-182

هنگامه غضنفری؛ محمدمهدی قاسمی‌کیا


8. مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

بیژن خواجه نوری؛ مهدی کاوه


9. بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-20

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ رضا محموداوغلی