کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 7
3. بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-52

10.22108/ssoss.2017.85520.0

عباس صادقی؛ نادر افقی؛ محمد حسن بنا پور حمیدی؛ فاطمه امامی


7. تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-72

حمید دهقانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ فاطمه اکبرزاده