کلیدواژه‌ها = شهروندان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-40

10.22108/ssoss.2019.115160.1364

اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری


2. بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 79-94

سیدعلیرضا افشانی؛ سعید نوائی؛ مجتبی دلبازی اصل