کلیدواژه‌ها = جوانان
تعداد مقالات: 7
2. مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-80

10.22108/ssoss.2018.105138.1114

حسین افراسیابی؛ ضیاءالله امیرمحمدی


5. رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

10.22108/ssoss.2016.20946

بیژن خواجه نوری؛ علیرضا زارعی محمودآبادی


6. مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 69-86

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزده اقدم؛ آرزو موسوی