موضوعات = علل شناسی و گونه شناسی آسیب ها، انحرافات اجتماعی و اخلاقی، جرائم و مفاسد اقتصادی
تعداد مقالات: 4
3. مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-80

10.22108/ssoss.2018.105138.1114

حسین افراسیابی؛ ضیاءالله امیرمحمدی