موضوعات = امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی، عمومی، سیاسی و اخلاقی
تعداد مقالات: 7
1. ارزش‌‌گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-64

10.22108/ssoss.2018.105624.1120

امیرحسین منتظرحجت؛ مسعود خداپناه؛ بهزاد منصوری؛ عذرا الیاسی


4. فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-90

10.22108/ssoss.2018.100985.1007

سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زاده


5. تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-34

10.22108/ssoss.2017.85530.0

مصطفی ظهیری نیا؛ یاسر رستگار؛ هدایت الله نیکخواه؛ سمیره بهرامی