موضوعات = برنامه های توسعه و سیاستگزاری های عمومی مرتبط با مسائل اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22108/srspi.2020.119936.1464

ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ صفیه دامن باغ


2. نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2019.113116.1347

وحید گوهری ثابت؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی