تعداد مقالات: 191
2. بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-20

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ رضا محموداوغلی


3. گونه‌شناسی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی (مورد مطالعه: گردشگران سفر کرده به شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

محمد غفاری؛ بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان؛ امین تسلیمی


4. جلد مجله

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391


5. امنیت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیت پارک­های شهری در منطقه 2 شهر قم

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-24

علی مهدی؛ احمد پوراحمد؛ معصومه مهدیان بهنمیری


6. بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به‏ کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده‏ های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-23

علی عسگری؛ عیسی برتاو؛ علی حاجی نژاد؛ علی عسگری؛ علی گلی؛ علی گلی؛ عیسی برتاو


8. بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-16

سعید سلطانی بهرام؛ آرمان احمدی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


10. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-20

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانشپذیر


21. فرسایش سرمایه‌ اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان تهرانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2019.103867.1075

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ مرضیه مجیدی