تعداد مقالات: 192
27. بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس ‌از انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22108/srspi.2020.117130.1407

یاسر رستگار؛ احسان آقابابایی؛ زهرا راسخی


28. جلد مجله

دوره 1، شماره 1، بهار 1391


29. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیّت اجتماعی در شهر یاسوج

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-40

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ اسماعیل بلالی؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ سید معصومه حسینی اخگری


30. بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 13-38

علی اکبر امین بیدختی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی


31. متن کامل مجله

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391


32. مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی : دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 25-52

محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده؛ زنده یاد رسول ربانی؛ بتول محمود مولایی کرمانی؛ سید رضا اسلامی بناب


33. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم‌گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 25-40

راضیه امیری؛ اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ راضیه امیری


34. فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-30

آوات برجوند؛ داود شیرمحمدی؛ فردین قریشی


39. رابطه سرمایه اجتماعی وجرم جوانان مورد مطالعه: جوانان شهر یزد

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

10.22108/ssoss.2016.20946

بیژن خواجه نوری؛ علیرضا زارعی محمودآبادی


41. بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22108/ssoss.2016.20958

محمدباقر علیزاده اقدم؛ فاطمه گلابی؛ اقبال مفاخری


42. بررسی رابطة هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2017.21148

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ راضیه امیری


44. مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-16

10.22108/ssoss.2017.21752

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ شیدا پریزاد بنام


45. فراتحلیل رابطه بین طایفه‌گرایی و نزاع دسته‌جمعی با تأکید بر متغیر تعدیل‌گر قومیت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

10.22108/ssoss.2017.101636.1020

محسن نیازی؛ بهروز بهروزیان؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی


47. تحلیل محتوای مستند شوک با تأکید بر نظریه‌های انحرافات اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2018.103266.1057

وحید قاسمی؛ احسان فرداصفهانی؛ صبا منوچهری فر


49. آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-36

10.22108/ssoss.2019.104774.1105

حسین میرزایی؛ سید احمد میر محمد تبار


50. نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2019.113116.1347

وحید گوهری ثابت؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی