تعداد مقالات: 192
52. تحلیلی از مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی مرتبط با طلاق در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/srspi.2019.116983.1402

عباس عسکری ندوشن؛ مهری شمس قهفرخی؛ فریده شمس قهفرخی


53. کاوش بی‌‌قدرتی شغلی پرستاران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22108/srspi.2020.120991.1487

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ حامد کیانی‌‌ده‌‌کیانی


54. بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-20

احمد پوراحمد؛ محمود عیوضلو؛ محبوبه حامد؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی


56. بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-62

سید علی هاشمیان‌فر؛ زهرا سادات کشاورز


57. تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ آزاده جعفری


58. تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-72

حمید دهقانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ فاطمه اکبرزاده


59. بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 41-55

سید ابراهیم مساوات؛ جهانگیر جهانگیری


60. بررسی تفاوت‏های جنسیتی در احساس ناامنی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-44

آرمان حیدری؛ آرمان حیدری؛ سیروس احمدی


61. بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی‌نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 35-46

عصمت کرمی؛ فریبرز نیکدل؛ علی حیدری؛ فریبرز نیکدل؛ سیروس احمدی


62. «مطالعه برخی عوامل جریان مدرنیته مؤثّر بر گرایش زنان به طلاق» (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر زنجان)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 25-44

محمد عباس زاده؛ حامد سعیدی عطایی؛ زهرا افشاری


63. بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 49-68

علی ربانی خوراسگانی؛ فرزانه قانع عزآبادی


64. نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 39-50

برزو امیرپور؛ کیانوش امینی؛ نرگس فتحی احمدسرائی؛ مریم کلهرنیاگلکار


67. بررسی تأثیر سطح رضایت از کیفیت زندگی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-34

10.22108/ssoss.2016.20959

جمال محمدی؛ جابر علی زاده؛ حمزه رحیمی؛ علی افشاری پور


68. پیوند بازار‌مسجد: انسجام اجتماعی در بازار تهران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-48

10.22108/ssoss.2017.21264

مژگان حسینی قمی؛ مریم رضایی


69. تبیین جامعه‌شناختی مدیریت حریم شخصی کاربران جوان فیس‌بوک شهر اصفهان

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-28

10.22108/ssoss.2017.21281

زهرا جلالی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی


70. زباله‌پراکنی به‌مثابۀ بی‌نظمی اجتماعی (آزمون نظریۀ پنجرۀ شکسته)ه)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 17-32

10.22108/ssoss.2017.21756

علی اصغر فیروزجائیان؛ زهرا سعادتی


71. تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی پدیده قاچاق سوخت در شهرستان میناب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-34

10.22108/ssoss.2017.85530.0

مصطفی ظهیری نیا؛ یاسر رستگار؛ هدایت الله نیکخواه؛ سمیره بهرامی