تعداد مقالات: 192
76. بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-40

10.22108/ssoss.2019.115160.1364

اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری


77. بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-60

10.22108/ssoss.2019.116378.1391

رحمان سنگانه؛ عباس زراعت؛ محمد گنجی؛ قدرت اله خسروشاهی


80. رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 21-38

زهرا طاهری؛ زنده یاد رسول ربانی؛ مهدی ادیبی سده


81. تاثیر برنامه هسته ای ایران برامنیت ملی ترکیه (در پرتو تئوری توازن قوا)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-84

عاطفه فروغی؛ داود نجفی؛ حسین مسعودنیا


82. بررسی رابطه احساس بی‌نظمی و احساس ناامنی در بین شهروندان یاسوجی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-80

سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا عادلی؛ راضیه امیری؛ راضیه امیری


83. آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-38

محمد عباس زاده؛ عیسی عابدینی؛ محمدرضا حسنی؛ مرتضی مبارک بخشایش


84. تحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-90

افشین حسینی؛ لیلا سلطانی؛ داور امرایی


85. مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

بیژن خواجه نوری؛ مهدی کاوه


87. امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 45-60

مسعود کیانپور؛ لیلا حاجی اسماعیلی


89. مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 69-86

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزده اقدم؛ آرزو موسوی


93. بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-50

10.22108/ssoss.2016.20960

داود فاطمی؛ عارف رحیمی؛ موسی سعادتی؛ محمد عباس زاده


94. شناسایی و تحلیل مکانی کانون‌های جرم‌خیز در کلان‌شهرها مطالعه موردی: منطقه 12 کلان‌شهر تهران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 49-68

10.22108/ssoss.2017.21275

فریاد پرهیز؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ ابوالفضل مشکینی


95. تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-46

10.22108/ssoss.2017.21278

محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ شهریار زروکی؛ شهره حسن زاده


96. بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 33-44

10.22108/ssoss.2017.85494.0

سیروس احمدی؛ الهام فرهادی


97. زندگی پس از زندان؛ چالش‌های بازسازی برای زنان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-50

10.22108/ssoss.2017.85536.0

سهیلا صادقی فسایی؛ زهرا میرحسینی


98. بررسی عوامل مرتبط با اقدام به تقلب در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی شهرستان رشت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-52

10.22108/ssoss.2017.85520.0

عباس صادقی؛ نادر افقی؛ محمد حسن بنا پور حمیدی؛ فاطمه امامی


100. تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-54

10.22108/ssoss.2019.113584.1325

علی قنبری برزیان؛ شاپور سلمانوندی؛ نرگس السادات فاطمی