تعداد مقالات: 192
101. ارزش‌‌گذاری اقتصادی احساس امنیت: آیا جامعه برای بهبود امنیت حاضر به پرداخت است؟

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-64

10.22108/ssoss.2018.105624.1120

امیرحسین منتظرحجت؛ مسعود خداپناه؛ بهزاد منصوری؛ عذرا الیاسی


104. نیمۀ پنهان زندگی زنان تن‌فروش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 45-64

10.22108/srspi.2019.113738.1330

مهسا لاریجانی؛ زهرا میرحسینی


105. رسانه به‌مثابۀ ابژۀ نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-56

10.22108/srspi.2020.121075.1491

محمد امین کنعانی؛ سید هاشم موسوی؛ زهرا بیگ زاده


106. بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-58

سید محسن خلیفه سلطانی؛ فاطمه سادات معینی طباء؛ نسرین قلانی


107. شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع جرم سرقت در شهر بیرجند

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 85-104

مهرداد سلامی؛ زهرا زهری؛ علی اشرفی


108. تحلیل فضایی تأثیرات احداث نیروگاه هسته­ای بر ساختار کالبدی شهر بوشهر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 81-100

علی زنگی آبادی؛ محمد جاسم شاهسونی


110. نابرابری­های منطقه­ای امنیت مورد مطالعه زنان 15 سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 91-108

سمیه طالبی؛ آرمان حیدری؛ آرمان حیدری؛ زینب افشار


114. بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 59-78

هورامان قاضی زاده؛ مسعود کیانپور


115. ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 78-100

رویا آل عمران؛ علی آل عمران


116. الگوی فضایی اندام‏ وار احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: شهر بندرعباس

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 69-84

مرضیه رضانژاد؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ مجتبی رفیعیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


120. بررسی رابطة فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-78

10.22108/ssoss.2017.21276

الهه داودی فارسانی؛ مهدی نوری پور


125. مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-80

10.22108/ssoss.2018.105138.1114

حسین افراسیابی؛ ضیاءالله امیرمحمدی