تعداد مقالات: 192
129. مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-86

10.22108/srspi.2019.115072.1358

سیدرضا جوادیان؛ هادی میرزایی فتح آباد؛ حسین افراسیابی


133. سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه های جمعی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 105-123

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ زکیه شرفی؛ مهدی زنگنه


134. بررسی سلامت روانی زندانیان زندان­های استان ایلام و عوامل مرتبط با آن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 101-116

مسعود الماسی؛ گلمراد مرادی


137. تبیین مؤلفه‏ های امنیتی مؤثر بر گرایش سرمایه‏ گذاران به مهاجرت

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 99-116

داود دعاگویان؛ محمدباقر بهشتی؛ کمال کوهی؛ شمسی محمدنژاد


139. تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری توسط پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: اسلام آباد شهر زنجان)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 79-98

فریاد پرهیز؛ جمال محمدی؛ امین کشاورز؛ جمال محمدی


140. بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 79-94

سیدعلیرضا افشانی؛ سعید نوائی؛ مجتبی دلبازی اصل


141. بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مرکز 01 ارتش بر شاخص‌های همبستگی اجتماعی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 101-112

علی علی حسینی؛ حسین مهدیان؛ بهمن ربیعی نیا


142. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران)

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 85-102

محسن نوغانی دخت بهمنی؛ سیداحمد میرمحمدتبار


145. آسیب‌شناسی تجربی خدمت نظام‌وظیفه از منظر سربازان دارای مدرک تحصیلات تکمیلی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-86

10.22108/ssoss.2016.20962

سید محمدرضا سیدی؛ سید حسین سیدی؛ سیاوش صلواتیان


149. بررسی اعتبار و پایایی مقیاس بزهکاری آینده‌نگر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-96

10.22108/ssoss.2017.85517.0

اکبر علیوردی نیا؛ محمدرضا حسنی


150. فضاهای عمومی و امنیت زنان در شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 71-90

10.22108/ssoss.2018.100985.1007

سعید شریعتی مزینانی؛ سیمین فروغ زاده