تعداد مقالات: 192
155. تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ هوش فرهنگی و مدارای اجتماعی بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-106

10.22108/srspi.2020.121070.1489

سیدصمد بهشتی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ زهرا کنعانی


156. گونه‌شناسی تجربۀ زیستۀ عشق

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-104

10.22108/srspi.2020.121133.1496

حکیمه ملک احمدی؛ اصغر میرفردی؛ مریم مختاری


158. بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حوادث شغلی و کیفیت خواب رانندگان جاده‌ای شهر اصفهان در سال 1390

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 75-88

فاطمه خانی؛ سید محمدرضا صمصام شریعت؛ سید حمید آتش پور


159. بررسی عوامل مرتبط با گرایش پسران نو جوان شهر ایلام به رفتار بزهکارانه

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 125-140

امید محمدزاده؛ مسعود الماسی؛ مصطفی ملکی


160. تحلیل فضایی جرایم شهری در مناطق بیست و دو گانه کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 117-130

علی اصغر قنبری؛ علی شماعی؛ علی شماعی؛ محمد عین شاهی میرزا


163. تحلیل زمانی- مکانی آسیب ­ های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 95-116

علی زنگی آبادی؛ فریاد پرهیز؛ احسان خیام باشی


164. ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 113-127

مهرزاد ابراهیمی؛ عبدالوهاب چاکرزهی


167. تحلیل فضایی جرایم سرقت در سطح شهر قروه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 89-104

10.22108/ssoss.2016.20957

علی شماعی؛ محمد ویسیان؛ آزاد اصغری؛ سارا کمانگر


168. تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 87-104

10.22108/ssoss.2016.20963

لیلا سلطانی؛ حسن بیک محمدی؛ سمیه حیدری


169. عودلاجان؛ روایت مرگ یک محله: مطالعة پیامدهای معنایی تغییرات فضایی، در محلة عودلاجان تهران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 99-121

10.22108/ssoss.2017.21284

نریمان محمدی؛ توحید علیزاده؛ فردوس حاتمی‌طاهر


171. تحلیلی بر توزیع فضایی جرائم در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی پارک‌های شهر تهران)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 89-104

10.22108/ssoss.2017.22146

حسین حاتمی نژاد؛ محمود آروین؛ احد محمدی وانانی؛ شهرام بزرافکن