گونه‌شناسی ریسک‌های استنباط شده از سفرهای خارجی (مورد مطالعه: گردشگران سفر کرده به شهر اصفهان)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

      صنعت گردشگری یکی از پر رونق‌ترین صنایع جهان در بخش خدمات است و رشد این صنعت علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ضروری مستلزم انجام مطالعات گسترده در زمینه آثار این صنعت، عوامل مؤثر در جذب گردشگر و همچنین مطالعه در خصوص رفتار گردشگران است. ریسک‌های استنباط شده مرتبط با سفر به یک مقصد گردشگری یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سفر گردشگران به آن مقصد گردشگری است. از این رو هدف مقاله حاضر شناسایی و گونه‌شناسی ریسک‌های استنباط شده گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران خارجی می‌باشد که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 300 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته‌ای حاوی 29 سؤال برای شناسایی و گونه‌شناسی ریسک‌های استنباط شده گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور پرسشنامه در اختیار چند نفر از اساتید رشته مدیریت قرار گرفت و سپس با اعمال برخی اصلاحات پرسشنامه نهایی تهیه شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان دارای چهار نوع ریسک برای سفر به این شهر بوده‌اند که شامل ریسک‌های سلامتی، فرهنگی و اجتماعی، جانی و اقتصادی است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Perceived Risk in Foreign Traveling (Case Study: Inbound Tourists who Visited Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghafari 1
  • Bahram Ranjbarian 2
  • Bahram Ranjbarian 2
  • Amin Taslimi 1
1 Department of Management, University of Isfahan
2 Department of Management, University of Isfahan