فهم عوامل طلاق از منظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه ­ موردی شهر سقز

نویسندگان

1 جامعه شناسی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

      فردین قریشی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز *   داود شیرمحمدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه تبریز   آوات برجوند، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه تبریز     چکیده   هدف این مقاله کنکاش در خصوص فهم مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته ، از مسأله­ طلاق است. براین اساس، تلاش شده است تا ابعاد و عوامل مؤثر بر طلاق از منظر افراد فوق‏الذکر با رویکردی برساخت­گرایانه بررسی­نشود. برای این منظور، ازروش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه، ­ژرف برای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است. مصاحبه ­ شوندگان این پژوهش، با به کارگیری روش گلوله برفی از میان مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته انتخاب شده‏اند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از اسلوب نظریه­ زمینه­ای ( GT ) بهره‏برداری شده است. داده‏های به دست آمده به شکل‏گیری مفاهیم ناظر براختلالات رفتاری، نهادها و ارزش­های جدید، حمایت نهادی ، عدم شناخت قبل از ازدواج، ضعف اقتصادی و تفاوت­های فرهنگی- طبقاتی زوجین به عنوان عوامل مؤثر بر طلاق از دیدگاه افراد موضوع بحث منتهی شده است. این مفاهیم به طور کلی در سه مقوله ­ محوری شرایطی، تعاملی و پیامدی تقسیم ­ بندی شده‏اند. به عبارت دیگر، شرایط اجتماعی خاصی زمینه­ بروز انواع خاصی از کنش ­ ها و تعاملات بوده و این کنش ­ های متقابل، زمینه‏ساز ایجاد نوع خاصی از نگرش نسبت به طلاق شده است. مفهوم هسته‏ای در این پژوهش که در برگیرنده­ تمامی مفاهیم به دست آمده است، مفهوم غلبه­ نسبی ارزش­های جدید است. بر همین اساس، می‏توان گفت حضور ارزش ­ های نوین تا اندازه زیادی مبنای تعاملات افراد نمونه بوده، نگرش ­ های آنها را در خصوص طلاق تحت تأثیر قرار می­دهد .   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Causes of Divorce from the Viewpoints of the Divorced and Divorcing Couples (the Case of Saghez City)

نویسندگان [English]

  • Avat Barjvand 1
  • Davoud Shirmohammadi 1
  • Fardin Ghoreishi 2
2 Department of Sociology, University of Tabriz, Iran