بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

    آگاهی نسبی خانواده‏ها از متغیرهای اقتصادی مؤثر در شرایط مالی خانواده، نظیر پس‏انداز، سرمایه‏گذاری و غیره و همچنین آشنایی با حداقل ضوابط و مقررات تجاری- مالی، می‏تواند ضامن حفظ سلامت و امنیت اقتصادی خانواده‏ها گردد. سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر کارکردهای کلان اقتصادی از حیث اقتصاد خرد خانواده نیز واجد نتایج مؤثری است که مهمترین آن تجهیز و هدایت پس‏اندازهای خرد خانواده به بازارهای مولد و جلوگیری از سریان آنها به بازارهای کاذب و جرم‏خیز دلالی و سفته‏بازی است. حضور مشارکت جویانه و مسؤولانه اعضای مختلف خانواده در نهادهای مالی بازار سرمایه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح مشارکت‏های اجتماعی داوطلبانه نیز می‏گردد که خود در تأمین امنیت پایدار مؤثر است. حضور فعالانه خانواده‏ها در بازار سرمایه و استفاده فرصت‏های مالی آن، ضمن کمک به کاهش فقر و نابسامانی خانواده‏ها به ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توسعه طبقه متوسط و تقویت عدالت اجتماعی و به تبع آن افزایش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تأثیر بازار سرمایه بر امنیت خانواده پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه‏های تأثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدل‏سازی ساختاری تفسیری- به‏طور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه­های بازار سرمایه در امنیت خانواده با تأکید بر تغییر روش‏های مدیریت ریسک، به‏دست آمده و به‏صورت یکپارچه ارائه شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Capital Market in Family Safety

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Jafari Nadoushan 1
  • Alireza Rayati Shavazi 2
1 Kharazmi University, Iran
2 Allameh Tabatabaei University, Iran