امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

         یکی از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه و رونق صنعت گردشگری، بحث امنیت گردشگری و ارتقای عوامل مؤثر بر آن است. اگر زیرساخت‏ها و خدمات حمایتی در یک مقصد گردشگری مطابق با معیارهای قابل قبول نباشند، امنیت گردشگران در معرض مخاطرات متنوعی قرار گرفته، صنعت گردشگری را دچار رکود می‏کند. سطوح بالای امنیت وقتی ایجاد می‏شوند که کیفیت غذا، بهداشت، اقامتگاه، فعالیت‏های گردشگری، تسهیلات حمل و نقل و خدمات سلامتی همه به دقت در یک صنعت گردشگری لحاظ شوند. به نظر می‏رسد کشور ما علی‏رغم ظرفیت بالا در جذب گردشگر، دچار مشکلات فراوانی چون کمبود امکانات، بی‏ثباتی در سیاست‏ها و عدم مدیریت و برنامه‏ریزی در بحث گردشگری است و هنوز از پیشرفت مناسبی در این زمینه برخوردار نشده است. پژوهش حاضر کوششی است با هدف کشف، تحلیل و بررسی مشکلات امنیت گردشگری از منظر مدیران دفاتر خدمات جهانگردی و آژانس‏های مسافرتی در استان اصفهان. برای این منظور، رویکرد کیفی مدنظر قرار گرفت و با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند، تعداد 20 نفر از مدیران دفاتر و آژانس‏های مذکور در ارتباط با مشکلات و مسائل امنیت گردشگری در ابعاد مختلف مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصلی‏ترین مقوله‏های مورد مطالعه را می‏توان در ابعاد اقتصادی و مالی، قانونی و اداری، غذایی و بهداشتی، جاده‏ای و حمل و نقلی و امنیت روانی طبقه‏بندی نمود. به نظر می‏رسد احساس ناامنی در حوزه‏های مختلف که خود حاصل درهم تنیدگی عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی است، بر رونق گردشگری در ایران سایه شومی افکنده، کاهش چشمگیر گردشگران خارجی و به دنبال آن پایین آمدن درآمد ارزی کشور را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Security and its challenges in Isfahan according to The View of Travel Agency Managers

نویسندگان [English]

  • Masoud Kianpour 1
  • Leyla Hajiesmaeeli 2
1 Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran
2 Azad University, Branch of Science and Research, Isfahan, Iran