ازدواج و خانواده و آسیب های آن
بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری

زهرا دهقانی تفتی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 97-115

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2019.114366.1355

چکیده
  طلاق عاطفی ازجمله مسائل اجتماعی مهم محسوب می‌شود و در پژوهش حاضر، پیامدهای اجتماعی آن در میان زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایش جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خانه‌های سلامت مناطق 22گانۀ تهران و حجم نمونۀ آماری 622 نفر بوده است که به روش نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. ابزار ...  بیشتر

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر اصفهان)

غلامحسین کیانی؛ رزیتا مویدفر؛ محمدرضا رزاقی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2017.85401.0

چکیده
  امروزه، اعتیاد به‌صورت آسیبی اجتماعی پیامدهای ویرانگر و هزینه‌های هنگفتی را بر پیکره جامعه وارد می‌کند. ازجمله آثار نامطلوب و بنیان‌فکن اعتیاد طلاق، کاهش امنیت اجتماعی، افزایش سرقت و انتقال بیماری‌ها هستند که دولت برای از بین بردن آنها به‌ناچار هزینه‌هایی را متحمل می‌شود؛ به همین دلیل، ارزشی که مردم برای کاهش اعتیاد در جامعه ...  بیشتر