مسائل اجتماعی مرتبط با نهاد آموزش و پرورش
رابطۀ رهبری مثبت‌گرا و انزوای اجتماعی با نقش میانجی معنویت در کار در دورۀ همه‌گیری کووید– 19 (مورد مطالعه: دبیران شهر اصفهان)

لیلا مقتدایی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 79-108

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.123954.1577

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ رهبری مثبت‌گرا و انزوای اجتماعی با نقش میانجی معنویت در کار در دورۀ همه‌گیری کووید– 19 انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی - همبستگی بود. جامعۀ آماری، دبیران دورۀ اول متوسطۀ شهر اصفهان در سال تحصیلی 1398-1399 بود که از بین 1876نفر از آنان، 150نفر با استفاده از نرم‌افزارSample power ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری

زهرا دهقانی تفتی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 97-115

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2019.114366.1355

چکیده
  طلاق عاطفی ازجمله مسائل اجتماعی مهم محسوب می‌شود و در پژوهش حاضر، پیامدهای اجتماعی آن در میان زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایش جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خانه‌های سلامت مناطق 22گانۀ تهران و حجم نمونۀ آماری 622 نفر بوده است که به روش نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. ابزار ...  بیشتر

بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد

علیرضا افشانی؛ ندا جواهرچیان

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2016.20952

چکیده
  یکی از مسائل پیچیده و نگران‌کننده که توجه بسیاری از محققان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، روان‌شناسان و متخصصان امور را به خود معطوف داشته است، موضوع بزهکاری نوجوانان است. یکی از انواع بزهکاری نوجوانان وندالیسم است. به همین سبب هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بیگانگی اجتماعی در وندالیسم در بین دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر یزد است. ...  بیشتر

بررسی نقش هراس اجتماعی در انزوای اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه روستاهای دالاهو

مهرداد زمانی؛ گلمراد مرادی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 95-115

چکیده
            یکی از مسائل اساسی در حوزه علوم اجتماعی و بویژه در جامعه‏شناسی، بحث انزوای اجتماعی [1] زنان است. بدون شک، مشارکت اجتماعی به معنی هماهنگی و درگیر شدن همه اجزای نظام اجتماعی در جهت دستیابی به اهداف نظام، یکی از خصوصیات مهم جامعه مطلوب است. این امر هنگامی حاصل می‏گردد که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل‏دهنده اجزای نظام اجتماعی ...  بیشتر