موضوعات = برنامه های توسعه و سیاستگزاری های عمومی مرتبط با مسائل اجتماعی
دگردیسی تعاملِ هنری و سرگشتگیِ نهادی: ارائه الگوی داده‌بنیاد تعیین‌کننده‌های جامعه‌شناختی رابطه هنرمندان هنرهای تجسمی با مخاطبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22108/srspi.2024.140606.1973

فاطمه رئوفی منش؛ فائزه تقی پور؛ حمید دوازده امامی


واکاوی همزیستی جمعی و حکمرانی اجتماعی آب (مطالعه شهروندان سمیرمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

10.22108/srspi.2024.139147.1939

محمود قاسمی؛ عظیمه السادات عبداللهی


تحلیل سیاستگذارانه میزان شیوع مسائل اجتماعی و اولویت بندی آنها در محلات شهری؛ مورد مطالعه: محلات محروم و برخوردار شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22108/srspi.2024.135762.1858

بی‌تا حامد؛ ساجده واعظ زاده؛ امید منصوری


زمینه‎‍های فرسایش اعتماد نهادی: واکاوی تجربۀ کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 47-72

10.22108/srspi.2024.139785.1957

محدثه ضیاء ناصرانی؛ حسین افراسیابی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حمید عباداللهی چنذانق


مرور نظام‌مند عوامل مؤثر بر جرائم محیط‌زیستی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-36

10.22108/srspi.2023.136649.1879

سیداحمد میر محمد تبار


طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای غوغاسالاری در سازمان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 123-145

10.22108/srspi.2023.135792.1862

علی اصغر مباشری؛ هادی تیموری


بازنمایی ذهنیت قبیله‌گرایی سیاسی در توسعه‌نیافتگی: استان کهگیلویه و بویر احمد

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 137-160

10.22108/srspi.2022.131900.1761

منصور طبیعی؛ صادق پناهی نسب؛ جهانگیر جهانگیری؛ اصغر میرفردی


تحلیل مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه‎های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-141

10.22108/srspi.2021.130845.1736

ابوالفضل قاسمی؛ مرتضی علویان؛ صدیقه لطفی؛ مریم رحمانی


تحلیل گفتمان توسعه و نسبت آن با عنصر روستا در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-30

10.22108/srspi.2020.123484.1563

مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری؛ احسان آقابابایی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نشاط شهری در اهواز

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 79-112

10.22108/srspi.2020.119936.1464

ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ صفیه دامن باغ


نقش عوامل نهادی در شکل‌گیری ترافیک شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.22108/ssoss.2019.113116.1347

وحید گوهری ثابت؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی