مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
کارآفرینی جایگزین: درک معنایی تجربۀ زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی

سارا همت؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ بهجت یزدخواستی؛ بیژن خواجه نوری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 23-54

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.127224.1675

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی درک معنایی تجربۀ زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی است. هدف پژوهش، بررسی این مسئله است که زنان کارآفرین چه درکی از مشارکت اقتصادی دارند و چه شرایط، زمینه‌ها و راهبردهایی را در این زمینه، مهم می‌دانند. روش پژوهش از نوع نظریۀ زمینه‌ای (رویکرد نظام‌مند) و روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
تحلیل ساختاری اثرات متقابل چالش‌های اجتماعی ایران در رویارویی با آیندۀ شبکه‌های اجتماعی مجازی

هومن الوندی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 129-153

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.130476.1730

چکیده
  غفلت از نگاه آینده‌پژوهانه و آینده‌نگارانه به تحولات ارتباطی آینده و اثرات متأثر از آن در کشور در حال توسعۀ ایران، همواره پیشگامی در ساخت آیندۀ جامعه را با کندی روبه‌رو خواهد کرد و در نتیجه، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت به‌جای بلندمدت، بی‌تفاوتی به آینده به‌جای ارتقای دانایی نسبت به آینده و خلأ قانونی و یا اجرایی‌نشدن قانون به‌جای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
تعیین‌کننده‌های جمعیتی- اجتماعی و اقتصادی سالمندی فعال در بین بازنشستگان برخی اداره‌های دولتی شهرستان بابل

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ زینب رضوانیان

دوره 9، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 51-76

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.124440.1601

چکیده
  در دو دهۀ اخیر، آهنگ رشد جمعیت سالمند کشور، از رشد کل جمعیت، سریع‌تر شده است و در آیندۀ نزدیک، احتمال تغییر ساختار جمعیت به سمت سالخوردگی وجود دارد. در چنین بستری، سالمندی فعال برای بهبود کیفیت زندگی افراد سالمند، اهمیت زیادی دارد. هدف این مطالعه، شناسایی تعیین‌کننده‌های جمعیتی اجتماعی و اقتصادی سالمندی فعال در بین بازنشستگان شهرستان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
سنجش میزان خطرپذیری محله‌های شهری ازنظر وجود فضاهای بی‌دفاع (مستعد بروز جرم) مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اردبیل

علیرضا محمدی؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو؛ رضا هاشمی معصوم آباد

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.122379.1525

چکیده
  فضاهای بی‌دفاع، یکی از مسائل جدی در محیط‌های شهری‌ است که احتمال وقوع جرم و ناهنجاری اجتماعی در آنها بیشتر است. این فضاها زمینه را برای وقوع جرائم مکان- مبنا تسهیل می‌کند؛ از این‌رو، شناسایی این فضاها، برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاهش زمینۀ وقوع جرم، ضروری است. هدف این پژوهش، شناسایی، تحلیل و رتبه‌بندی میزان خطرپذیری فضاهای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
سنجش رضایتمندی زنان از کیفیت فضاهای عمومی انحصاری با تأکید بر حس ایمنی نمونۀ مطالعاتی: پارک بوستان مادران، شهر جدید اندیشه، تهران1

مجتبی رفیعیان؛ ساغر جعفری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 133-158

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.112335.1283

چکیده
  در سال‌های اخیر، با آنکه عموم مردم، فضاهای انحصاری زنان همچون پارک بانوان را پذیرفته‌اند؛ لیکن با انتقاداتی نیز روبرو بوده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات میدانی، رضایتمندی زنان در پارک‌ بانوان به‌عنوان پروژۀ فضاهای انحصاری با تأکید بر مقولۀ ایمنی در بعد فراکالبدی آن و با هدف بازتعریف و سنجش عوامل زمینه‌ای مؤثر بر ارتقای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
مطالعۀ احساس امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

حمید دهقانی؛ حدیقه ابراهیمی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.118235.1435

چکیده
  خرافات در هر جامعه‌ای، مقوله‌ای منفی از ابعاد فرهنگ معنوی آن جامعه محسوب می‌شود که با پیامدهای آسیب اجتماعی و روانی و به اشکال گوناگون متناسب با زمان و مکان بر اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ تأثیر احساس امنیت اجتماعی و روانی بر گرایش به خرافات در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. چارچوب ...  بیشتر

ازدواج و خانواده و آسیب های آن
بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری

زهرا دهقانی تفتی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 97-115

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2019.114366.1355

چکیده
  طلاق عاطفی ازجمله مسائل اجتماعی مهم محسوب می‌شود و در پژوهش حاضر، پیامدهای اجتماعی آن در میان زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایش جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خانه‌های سلامت مناطق 22گانۀ تهران و حجم نمونۀ آماری 622 نفر بوده است که به روش نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. ابزار ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
بررسی نقش افراد تبعیدی بر احساس امنیت شهروندان شهر ایذه

اکبر زارع شاه آبادی؛ مهران بندری

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.115160.1364

چکیده
  امنیت از مهم‌‌ترین نیاز‌‌های بشری و دلیل اصلی او برای دوری از تنهایی و روی‌آوردن به زندگی جمعی است. این پژوهش با هدف سنجش میزان احساس امنیت شهروندان شهر ایذه با تأکید بر نقش افراد تبعیدی‌‌ انجام و در آن از نظریات امنیت اجتماعی، کنترل اجتماعی و پیوند اجتماعی برای تبیین استفاده شده است. تعداد 384 نفر از شهروندان به‌منزلۀ حجم نمونه، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
تأثیر کیفیت‌های محیط بر امنیت ادراک‌شدۀ ساکنان، با تأکید بر مؤلفه‎‌های نسل اول و دوم CPTED نمونۀ موردی: محلات بافت فرسودۀ شهر سنندج

سمیه حشمتی؛ فرزین چاره جو

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.115637.1377

چکیده
  داشتن حس امنیت در فضای شهری از عوامل متعددی سرچشمه می‌گیرد که مهم‌ترین آنها، عوامل محیطی است. هدف از این پژوهش، بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت ادراک‌شده در محلات بافت فرسودۀ شهر سنندج، مطابق با اصول نسل اول و دوم نظریۀ CPTED و ارائۀ راهکارهای بهینۀ محیط مصنوع برای کاهش جرائم شهری است. برای بررسی تفاوت امنیت محلات از آزمون واریانس ...  بیشتر