مقاله پژوهشی
1. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون‌گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج)

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ فروغ فرجی؛ هومان دانشپذیر

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1394، صفحه 1-20

چکیده
  مسأله: قانون‌گرایی در هر جامعه سبب ایجاد استحکام و ثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فردی و برقراری آرامش و احساس امنیت جامعه می‌شود و قانون‌گریزی مترادف با نظم‌گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، عدم انجام تکالیف، گریز از مسؤولیت و رسیدن به مقصود به هر طریق ممکن است که می‌تواند ارکان سلامت روانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیل جامعه‌شناختی عوامل اثرگذار بر رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: در کلانشهر مشهد)

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1394، صفحه 21-48

چکیده
  وندالیسم بیماری مدرن و نوظهوری است که تا نیم قرن اخیر به مثابه معضلی اجتماعی مطرح نبوده است. این پدیده به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته که مبین تمایل به تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواسته اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است. در این مقاله، با ترکیبی از رویکردهای جامعه‌شناختی و با استفاده از روش پیمایشی به تحلیل مقایسه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تجارب زیسته زنان روسپی (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان)

علی ربانی خوراسگانی؛ فرزانه قانع عزآبادی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1394، صفحه 49-68

چکیده
  روسپیگری پدیده‌ای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایه‌های زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایه‌های عمیق نفس می‌کشد و به زیست خود ادامه می‌دهد. بدین گونه است که به ویژه در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزده اقدم؛ آرزو موسوی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1394، صفحه 69-86

چکیده
  یکی از معیارهای سلامت روان در افراد، داشتن زندگی فارغ از استرس و اضطراب است. هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ویژگی بارز آن، ترس از موقعیت‌های اجتماعی و واکنش اصلی افراد مبتلا به این اختلال، اجتناب از قرارگرفتن در این موقعیت‌هاست. در این زمینه، عوامل مختلفی می‌تواند با آن در ارتباط باشد که در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران

رویا آل عمران؛ علی آل عمران

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1394، صفحه 78-100

چکیده
  خسارات جانی و مالی فراوان پدیده‌ سرقت، دولت‌ها را از همان ابتدا به مبارزه با این پدیده وادار کرده است. برای مبارزه اساسی با پدیده‌ سرقت باید با علل آن به مبارزه برخاست؛ نه با معلول. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادی بر میزان سرقت در ایران در فاصله زمانی فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم سال 1391 با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تأثیرگذاری دوره آموزشی سربازی در مرکز 01 ارتش بر شاخص‌های همبستگی اجتماعی

علی علی حسینی؛ حسین مهدیان؛ بهمن ربیعی نیا

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1394، صفحه 101-112

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر و نقش دوره آموزشی خدمت سربازی بر همبستگی اجتماعی افسران وظیفه پس از طی دوره آموزشی است. فرض کلی محققان آن بود که حضور در یگان نظامی آموزشی 01 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گذراندن دوره آموزشی سربازی موجب تغییرات معنی‌داری در شاخص‏‌های همبستگی اجتماعی افسران وظیفه در سطح ملی خواهد شد. روش انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران

مهرزاد ابراهیمی؛ عبدالوهاب چاکرزهی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز 1394، صفحه 113-127

چکیده
  این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی ـ اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می‏پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می‌شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب ...  بیشتر