نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

 

1-  بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت‌نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود.  نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

2-    ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

3-  در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

4-  در صورتیکه نویسندگان محترم مقاله ای در نشریه در دست بررسی دارند، قبل از تعیین تکلیف مقاله نسبت به ارسال مقاله بعدی اقدام ننمایند.

5-    هنگام ارسال مقاله لازم است سه  فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

5-1- فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

5-2- فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد

5-3- فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

6-  فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

7-   در سامانه نشریه، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

8-   تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یابی سمیم نور بررسی خواهند شد. لازم به ذکر است مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. 

هزینه پردازش مقاله در نشریه

9-   بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 100000 تومان، هزینه پذیرش: 250000 تومان

بدلیل عدم سوء استفاده از سایت دانشگاه اصفهان به اطلاع می رساند این سامانه با هیچ موسسه ای در ارتباط نیست و جهت چگونگی پرداخت هزینه به سامانه نشریات دانشگاه اصفهان مراجعه کنید و از پرداخت هرگونه وجهی به سازمان های غیر مرتبط جهت چاپ مقاله جدا خودداری نمایید.

10- در مرحله ‏ایی که نیاز به پرداخت هزینه باشد، ایمیل آن برای تمامی نویسندگان ارسال می ‏شود.

11- نویسندگانی که از تاریخ ارسال مقاله تا یک سال قبل، تعداد 5 مقاله برای نشریه داوری کرده ‏اند، هزینه مقاله ایشان به صورت رایگان خواهد بود.

 

************

راهنمای تنظیم مقالات

  1- دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه ssoss.ui.ac.irمی باشد.

  2- پیشنهاد می شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

  2-1- عنوان مقاله ، ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

  2-2- چکیده مقاله : شامل موضوع، چارچوب نظری ، روش شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده ، بین 100 تا 150 کلمه و سپس واژه های کلیدی به زبان فارسی.

  2-3- مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

  2-4- بررسی پیشینه: موضوع و چارچوب نظری و طرح پرسش ها / یا فرضیات تحقیق.

  2-5- روش شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ها.

  2-6- ارائه یافته ها ، تجزیه و تحلیل تفسیر آن ها

  2-7- خلاصه و نتیجه گیری

  2-8- یادداشت ها و پیوست ها (در صورت لزوم)

نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

  2-9- فهرست منابع فارسی و انگلیسی

  2-10- چکیده انگلیسی همراه با واژه های کلیدی در پایان مقاله.

  3- شیوه ارجاع و استناد ( شیوه رفرنس دهی بر مبنای APA است)

  3-1- ارجاع در متن مقاله

  پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیر مستقیم : (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

  یادآوری: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

  3-2- ارجاع در پایان مقاله

  فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر ، به شرح زیر تنظیم گردد.

  3-2-1 کتاب

  تالیف : نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (مخفف). (سال انتشار). عنوان کتاب(ایتالیک)، محل انتشار: موسسه انتشاراتی.

  ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر ، نام(مخفف). (سال انتشار) . عنوان کتاب(ایتالیک)، نام مترجم، محل انتشار: موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)

 Barbalet, J. M. (2001). Emotion, social theory, and social structure: a macro aociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

  3-2-2- مقاله

  مجلات : نام خانوادگی نویسنده ، نام (مخفف). (سال انتشار). «عنوان مقاله»، عنوان مجله(ایتالیک) ، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.

Bell, B. J. (2003). The rites of passage and outdoor education: Critical concerns for effective programming. The Journal of Experiential Education, 26 (1), 41–50.

  مجموعه مقالات : نام خانوادگی تدوین کننده مجموعه ، نام (مخفف). (سال انتشار مجموعه). «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموعه مقالات(ایتالیک)، محل انتشار: مؤسسه انتشارات، شماره صفحات مقاله.

مقاله از یک کتاب مجموعه مقالات که ویراستاردارد

-          Hochschild, A. (1997). The sociology of emotion as a way of seeing. in bendelow, G. and williams, S.J. (Eds.), (1997) Emotions in Social Life: Critical Themes and Contemporary Issues. NY: Routledge. 255-276.

 مجموعه مقالات که ویراستار دارد

Clark, P. B. (Ed.),  (2009). The oxford handbook of the sociology of religion.  Oxford University Press.

  3-2-3- منابع اینترنتی

  نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی ، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

  3- شرایط پذیرش مقاله

  4-1- مقاله متناسب با سیاست نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران باشد.

  4-2- قبلا" چاپ نشده و برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.

  4-3- مقالات رسید توسط داوران نشریه که به وسیله هیات تحریریه معین می شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیات تحریریه نشریه پژوهش​های راهبردی مسائل اجتماعی ایران است.

  4-4- هیات تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی ) آزاد است.

  4-5- مقاله های ارسالی برگشت داده نمی شود.

 

 

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BLouts و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BLouts 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

 BLouts 10

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BLouts  10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BLouts 10

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

 

 

 

 

 

 

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

BLouts  12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times10

زیر نو یس‌های جداول و اشکال

معمولی(Regular)

Times  9