تماس با ما

 شماره تماس: 37932175(31)98+ (ساعات پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه 8 تا 12)

 پست الکترونیک: ssoss@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدپی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات: Journals @res.ui.ac.ir

 دورنگار: 37932177(31)98+

آدرس: اصفهان- دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- معاونت پژوهشی و فناوری - طبقه سوم - دفتر نشریه پژوهش‌‌های راهبردی مسائل اجتماعی   کد پستی : 8174673441

 

 


CAPTCHA Image