درباره نشریه

با توجه به ضرورت تمرکز بر مسائل اجتماعی  و براساس همفکری در گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان عنوان نشریه پژوهش های راهبردی امنبت و نظم اجتماعی به پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران طبق مجوز شماره 3/18/258763 مورخ 1397/10/16 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر یافت.

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی  به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران  منتشر می‌شود.

عنوان :  پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی

عنوان انگلیسی: Strategic Research on Social Problems

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: سید علی هاشمیان فر

سردبیر: علی ربانی خوراسگانی

شاپای الکترونیکی:2645-7539

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1391

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 4500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 3500000 ریال )

دسترسی: آزاد

سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده:   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, EuroPub database, Cite factor, ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.