درباره نشریه

با توجه به ضرورت تمرکز بر مسائل اجتماعی  و براساس همفکری در گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان عنوان نشریه پژوهش های راهبردی امنبت و نظم اجتماعی به پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران طبق مجوز شماره 3/18/258763 مورخ 1397/10/16 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییر یافت.

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی  به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران  منتشر می‌شود.

عنوان :  پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی

عنوان انگلیسی: Strategic Research on Social Problems

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: سید علی هاشمیان فر

سردبیر: علی ربانی خوراسگانی

شاپای الکترونیکی:3041-8623

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1391

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 4500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 3500000 ریال )

دسترسی: آزاد

سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده:   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, EuroPub database, , ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.

سیاست‌های آرشیو و نگهداری مقالات

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی، نگرانی‌های نویسندگان، خوانندگان، کتابداران و سایرین را در مورد نیاز به حفظ طولانی مدت و دسترسی به تحقیقات علمی را، در حالی که دنیای انتشارات در حال دیجیتالیزه شدن است را درک می‌کند. خط مشی ما مستقیماً و صادقانه به مساله بایگانی یعنی نگهداری طولانی مدت به همراه دسترسی می‌پردازد.

نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی، متعهد به بایگانی، یعنی حفظ طولانی مدت و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات تحقیقاتی علمی منتشر شده به صورت الکترونیک در نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی است. این بیانیه خط مشی میزان تعهد بایگانی نشریه  و رویه‌های مربوطه برای انجام این تعهد را مشخص می‌کند. نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی، به عنوان یک آرشیو برای تمام اطلاعات الکترونیکی منتشر شده توسط این نشریه عمل خواهد کرد. محتوای آرشیو شامل تمامی نسخه‌های این نشریه با قابلیت دسترسی آنلاین و انتشار مطالب تکمیلی مربوطه خواهد بود. محتوای اصلی اطلاعات هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد اما ممکن است به دلیل رخ دادن اشتباهات و نیاز به اصلاح محتوا، ارجاعات و سایر موارد که پس از انتشار اصلی دستخوش تغییر می‌شوند، به صورت حاشیه‌نویسی یا افزودن اطلاعات تکمیلی، تکمیل شوند.

 

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.