داوران سال 1400

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

 

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

محمد تقی  ایمان

دانشگاه شیراز

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26635223600

وکیل احمدی

دانشگاه رازی، کرمانشاه

 

منصوره اعظم آزاده

دانشگاه الزهرا

 

حسین افراسیابی

دانشگاه یزد

 

زهرا امیری اسفرجانی

دانشگاه اصفهان

 

سیدعلیرضا افشانی

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56850567800

احسان آقابابایی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006920600

معصومه باقری

دانشگاه شهید چمران

 

زهرا  برومند فر

دانشگاه علوم پژشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193693220

اسماعیل بلالی

دانشگاه بوعلی سینای همدان

 

سید صمد بهشتی

دانشگاه یاسوج، ایران

 

سجاد بهمنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مرضیه پیراوی ونک

دانشگاه هنر اصفهان

 

فائزه تقی پور

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

 

هادی تیموری

دانشگاه اصفهان

 

سمیه جابری

دانشگاه اصفهان

 

حیدر جانعلی زاده چوب بستی

دانشگاه مازندران، بابلسر

 

عباس حاتمی

دانشگاه اصفهان

 

مسعود حاجی زاده میمندی

دانشگاه یزد

 

ابراهیم حاجیانی

مرکز تحقیقات استراتیژیک تهران

 

فتانه حاجیلو

دانشگاه تبریز

 

محمدرضا حسنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

اکرم حمیدیان

دانشگاه پیام نور

 

محمد حیدری

دانشگاه اصفهان

 

وکیل حیدری ساربان

دانشگاه محقق اردبیلی

 

عباس خاکپور

دانشگاه ملایر

 

علی خسروی

دانشگاه اصفهان

 

غلامرضا خوش فر

دانشگاه گلستان

 

حمید دهقانی

دانشگاه اصفهان

 

مصطفی رجبی

دانشگاه آزاد خمینی شهر

 

مریم رحمانی

دانشگاه بجنورد

 

یاسر رستگار

دانشگاه هرمزگان

 

مهدی رضائی

دانشگاه پیام نور

 

مهدی ژیانپور

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

خدیجه  سفیری

دانشگاه الزهرا

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35867951000

علیرضا سمیعی اصفهانی

دانشگاه یاسوج

 

حمیدرضا شاوران

دانشگاه اصفهان

 

احسان شاه قاسمی

دانشگاه تهران

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22036489200

سمیه شاهمرادی

دانشگاه تهران

 

علی شائمی برزکی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37057052300

مهری شمس قهفرخی

دانشگاه اصفهان

 

رسول صادقی

دانشگاه تهران

 

احمد صادقی

دانشگاه اصفهان

 

ابراهیم صالح آبادی

دانشگاه پیام‌نور

 

صادق صالحی

دانشگاه  مازندران

 

محسن طاهری دمنه

دانشگاه اصفهان

 

محمد عباس زاده

دانشگاه تبریز

 

رسول عباسی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

عظیمه السادات عبداللهی

دانشگاه پیام نور

 

سمیه عرب خراسانی

مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

موسی عنبری

دانشگاه تهران

 

حسین غفار

دانشگاه اشرفی اصفهانی

 

محمود  قاضی طباطبائی

دانشگاه تهران

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504708680

مریم فاتحی زاده

دانشگاه اصفهان

 

سحر فائقی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان.

 

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه

دانشگاه مازندران

 

وحید قاسمی

دانشگاه اصفهان

 

علیرضا قربانی

دانشگاه پیام نور

 

سیروس قنبری

دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

 

مژده کیانی

دانشگاه پیام نور

 

محمود کیوان ارا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36188323300

فاطمه گلابی

دانشگاه تبریز

 

محسن گلپرور

دانشگاه آزاد خوراسگان

 

احمد گوگردچیان

دانشگاه اصفهان

 

مهسا لاریجانی

دانشگاه الزهرا

 

زهرا ماهر

دانشگاه اصفهان

 

مجید محمدشفیعی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1040136

نریمان محمدی

دانشگاه اصفهان

 

رامین مرادی

دانشگاه یاسوج.

 

مهدی مطیع

دانشگاه اصفهان

 

ثریا معمار

دانشگاه اصفهان

 

مهدی معینی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

لیلا مقتدایی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/472995

حسین ملتفت

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حسین میرزایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

اصغر میرفردی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1214912

محمد نجارزاده

دانشگاه سمنان

 

حمید نساج

دانشگاه اصفهان

 

اعظم نقوی

دانشگاه اصفهان

 

محمدرضا نیلی

دانشگاه اصفهان

 

رضا همتی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2074845