آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1248
تعداد پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش 915
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 577

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 231
تعداد مشاهده مقاله 462832
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 155278
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 62 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
درصد پذیرش 17 %