شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش‏ های راهبردی مسائل اجتماعی، سال سیزدهم، شماره پیاپی (45)، شماره دوم، تابستان 1403
پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ، سال سیزدهم، شماره پیاپی (44)، شماره اول، بهار 1403
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 288
تعداد نویسندگان 619
تعداد مشاهده مقاله 1,190,576
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269,492
نسبت مشاهده بر مقاله 4133.94
نسبت دریافت فایل بر مقاله 935.74
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,535
تعداد مقالات رد شده 1,112
درصد عدم پذیرش 72
تعداد مقالات پذیرفته شده 278
درصد پذیرش 18
تعداد پایگاه های نمایه شده 25
تعداد داوران 662

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی  به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه  با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد :

اعتیاد و راهبردهای مقابله با آن، جرائم و آسیب های اقتصادی، زیست جنسی و انحرافات اخلاقی، جرایم سایبری و فضاهای مجازی، ازدواج و خانواده و آسیب های آن، نزاع و خشونت خیابانی، حاشیه نشینی به سکونتگاههای غیر رسمی و آسیب های آن، جوانان و مسائل اجتماعی آنها، برنامه های توسعه و سیاستگزاری های مقابله با مسائل اجتماعی، مقابله با نابرابری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر، مدیریت تحول اجتماعی، سبک زندگی ایرانیان، مهاجرت نخبگان و  حقوق شهروندی.


 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 45، تیر 1403 (پژوهش‏ های راهبردی مسائل اجتماعی، سال سیزدهم، شماره پیاپی (45)، شماره دوم، تابستان 1403) 

ابر واژگان