دوره 9 (1399)
دوره 8 (1398)
دوره 7 (1397)
دوره 6 (1396)
دوره 5 (1395)
دوره 4 (1394)
دوره 3 (1393)
دوره 2 (1392)
دوره 1 (1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 213
تعداد نویسندگان 474
تعداد مشاهده مقاله 461,926
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 154,427
نسبت مشاهده بر مقاله 2168.67
نسبت دریافت فایل بر مقاله 725.01
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,249
تعداد مقالات رد شده 915
درصد عدم پذیرش 73
تعداد مقالات پذیرفته شده 209
درصد پذیرش 17
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 559

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه  با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد :

اعتیاد و راهبردهای مقابله با آن، جرائم و آسیب های اقتصادی، زیست جنسی و انحرافات اخلاقی، جرایم سایبری و فضاهای مجازی، ازدواج و خانواده و آسیب های آن، نزاع و خشونت خیابانی، حاشیه نشینی به سکونتگاههای غیر رسمی و آسیب های آن، جوانان و مسائل اجتماعی آنها، برنامه های توسعه و سیاستگزاری های مقابله با مسائل اجتماعی، مقابله با نابرابری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر، مدیریت تحول اجتماعی، سبک زندگی ایرانیان، مهاجرت نخبگان و  حقوق شهروندی.


 نوع اعتبار                   نشریه علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

  • توالی انتشار               فصلنامه
  • رتبه در ISC                 ضریب تاثیر  771/. (Q1)
  • رتبه در وزارت علوم        ب
  • نوع داوری                  دوسوکور
  • درصد پذیرش
  • زبان نشریه                 فارسی (چکیده: انگلیسی)

 


مقاله پژوهشی برنامه های توسعه و سیاستگزاری های عمومی مرتبط با مسائل اجتماعی
1. کاوش مردم‌نگارانۀ انتقادی چالش‌های بحران آب در روستاهای شهرستان ممسنی

منصور طبیعی؛ محمدتقی ایمان؛ ماندانا کریمی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.126606.1657

چکیده
  چکیده این پژوهش به دنبال ارائۀ تحلیل مردم‌نگاری انتقادی از چالش‌های بحران آب در روستاهای شهرستان ممسنی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی مردم‌نگاری انتقادی استفاده شده است. داده‌ها به‌ کمک مصاحبه گردآوری شد و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پاسخ‌دهندگان در این پژوهش، 25 نفر از ساکنان محلی روستاهای شهرستان ممسنی ...  بیشتر

امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی، عمومی، سیاسی و اخلاقی
1. شعارهای تبلیغاتی پنجمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد: کشف و فهم پیام‌های ارتباطی

سعید رفیع پور؛ مریم رحمانی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 75-98

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121534.1507

چکیده
  محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، که شهر را در جای شهروند درک کرده­اند، پیام­های ارتباطی آشکار و پنهانی از چگونگی انجام‌دادن کارها توسط مدیریت شهری در شهر دارد؛ بنابراین، در این نوشتار کوشیده شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای تلفیقی (کمّی و کیفی)، اهداف کلان و مضامین استراتژیک مکنون در محتوای اقلام ...  بیشتر

امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی، عمومی، سیاسی و اخلاقی
2. نقش رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی با میانجی‌گری تعلق خاطر کاری

سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121122.1494

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی با میانجی‌گری تعلق خاطر کاری در کارشناسان و کارشناس - مدیران دانشگاه بوعلی‌سینا به تعداد 477 نفر بود. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه 266 نفر تعیین شد و اعضای نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با نهاد آموزش و پرورش
3. نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه بوعلی سینا)

سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121316.1499

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر عملکرد شغلی با میانجیگری کار تیمی بود. روش پژوهش، کمّی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل‌سازی معادلۀ ساختاری کوواریانس‌محور است. جامعۀ پژوهش، کلیّۀ کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بودند که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان، نمونه‌ای به حجم 254 نفر ...  بیشتر

جوانان و مسائل اجتماعی آنها
4. تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعۀ موردی: جوانان 18-16سالۀ شهر اصفهان

مسعود نادریان؛ فاطمه پژوهان

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.121120.1493

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری همۀ دختران و پسران 18-16 سال شهر اصفهان بودند که در 6 ماه اول سال 1397 در 470 باشگاه دولتی و خصوصی فعال در حوزۀ بدنسازی، پرورش اندام و ایروبیک شرکت کرده بودند ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
5. سنجش میزان خطرپذیری محله‌های شهری ازنظر وجود فضاهای بی‌دفاع (مستعد بروز جرم) مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اردبیل

علیرضا محمدی؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو؛ رضا هاشمی معصوم آباد

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2020.122379.1525

چکیده
  فضاهای بی‌دفاع، یکی از مسائل جدی در محیط‌های شهری‌ است که احتمال وقوع جرم و ناهنجاری اجتماعی در آنها بیشتر است. این فضاها زمینه را برای وقوع جرائم مکان- مبنا تسهیل می‌کند؛ از این‌رو، شناسایی این فضاها، برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاهش زمینۀ وقوع جرم، ضروری است. هدف این پژوهش، شناسایی، تحلیل و رتبه‌بندی میزان خطرپذیری فضاهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی مرتبط با امنیت اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی
1. کارآفرینی جایگزین: درک معنایی تجربه زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی

سارا همت؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ بهجت یزدخواستی؛ بیژن خواجه نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.127224.1675

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی درک معنایی تجربه زنان کارآفرین شهر شیراز از مشارکت اقتصادی است. هدف پژوهش بررسی این مسئله است که زنان کارآفرین چه درکی از مشارکت اقتصادی دارند و چه شرایط، زمینه‌ها و راهبردهایی را در این زمینه دارای اهمیت قلمداد می‌کنند. روش پژوهش از نوع نظریه زمینه‌ای (رویکرد سیستماتیک) و روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت تحول اجتماعی
2. واکاوی الگوی رهبری دانش مدار در شرکت های دانش بنیان

ُسمیه سالم؛ هادی تیموری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ علی شائمی برزکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/srspi.2021.124769.1609

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی الگوی رهبری دانش‌مدار در شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان می‌باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و از نظر ماهیت داده‌ها کیفی- کمی می‌باشد. در مرحله کیفی پژوهش بر اساس نظریه داده‌بنیاد با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته به روش غیر تصادفی هدفمند در بین 17 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و با معیار ...  بیشتر

ابر واژگان