شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 284
تعداد نویسندگان 610
تعداد مشاهده مقاله 1,170,334
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 264,280
نسبت مشاهده بر مقاله 4120.89
نسبت دریافت فایل بر مقاله 930.56
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,523
تعداد مقالات رد شده 1,108
درصد عدم پذیرش 73
تعداد مقالات پذیرفته شده 275
درصد پذیرش 18
تعداد پایگاه های نمایه شده 25
تعداد داوران 658

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی  به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه  با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد :

اعتیاد و راهبردهای مقابله با آن، جرائم و آسیب های اقتصادی، زیست جنسی و انحرافات اخلاقی، جرایم سایبری و فضاهای مجازی، ازدواج و خانواده و آسیب های آن، نزاع و خشونت خیابانی، حاشیه نشینی به سکونتگاههای غیر رسمی و آسیب های آن، جوانان و مسائل اجتماعی آنها، برنامه های توسعه و سیاستگزاری های مقابله با مسائل اجتماعی، مقابله با نابرابری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر، مدیریت تحول اجتماعی، سبک زندگی ایرانیان، مهاجرت نخبگان و  حقوق شهروندی.


 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 44، فروردین 1403 (پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ، سال سیزدهم، شماره پیاپی (44)، شماره اول، بهار 1403 ) 

ابر واژگان