شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 39، شماره چهارم، زمستان 1401
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 38، شماره سوم، پاییز 1401
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 37، شماره دوم، تابستان 1401
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 36، شماره اول، بهار 1401
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 251
تعداد نویسندگان 553
تعداد مشاهده مقاله 851,901
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 212,728
نسبت مشاهده بر مقاله 3394.03
نسبت دریافت فایل بر مقاله 847.52
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,427
تعداد مقالات رد شده 1,038
درصد عدم پذیرش 73
تعداد مقالات پذیرفته شده 246
درصد پذیرش 17
تعداد پایگاه های نمایه شده 18
تعداد داوران 618

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه  با محور موضوعات ذیل مقاله می پذیرد :

اعتیاد و راهبردهای مقابله با آن، جرائم و آسیب های اقتصادی، زیست جنسی و انحرافات اخلاقی، جرایم سایبری و فضاهای مجازی، ازدواج و خانواده و آسیب های آن، نزاع و خشونت خیابانی، حاشیه نشینی به سکونتگاههای غیر رسمی و آسیب های آن، جوانان و مسائل اجتماعی آنها، برنامه های توسعه و سیاستگزاری های مقابله با مسائل اجتماعی، مقابله با نابرابری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر، مدیریت تحول اجتماعی، سبک زندگی ایرانیان، مهاجرت نخبگان و  حقوق شهروندی.


 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است


 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 39، دی 1401 (پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 39، شماره چهارم، زمستان 1401) 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان